Doradztwo restrukturyzacyjne

Postępowania restrukturyzacyjne

Treść strony

POLMAIS KARBOWSKI DUKLAS Spółka jawna w restrukturyzacji

Nadzorca sądowy zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego dłużnika, którym jest POLMAIS KARBOWSKI DUKLAS SPÓŁKA JAWNA Spółka jawna (KRS 0000431764), sygnatura akt TO1T/GRp/1/2023 sędzia-komisarz postanowił stwierdzić przyjęcie układu przez zgromadzenie wierzycieli o następującej treści:


Grupa 1 - Wierzyciele, którzy posiadają zabezpieczenie na majątku dłużnika w postaci hipoteki lub zastawu:

· Redukcja wierzytelności ujętej w spisie wierzytelności o 35%;
· 20 równych rat kwartalnych, pierwsza rata płatna do ostatniego dnia kwartału następującego po prawomocnym zatwierdzeniu
układu;
· Naliczanie odsetek umownych począwszy od czwartego roku od otwarcia postępowania, spłata kwartalna naliczonych odsetek;
· W przypadku zmniejszenia sumy wartości zapasów i środków pieniężnych, Dłużnik spłaci kredyt w odpowiedniej proporcji;
· W wypadku pozyskania tzw. dotacji transportowej (związanej z eksportem zboża z Polski) lub jakiejkolwiek innej dotacji,
rekompensaty ustawowej (związane z kryzysem w branży producentów i pośredników sprzedaży zboża w Polsce) - 100% pozyskanych
środków zostanie przeznaczone na spłatę ostatnich rat układu wierzycieli ujętych w Grupie 1.

Grupa 2 - Wierzyciele prywatni posiadający wierzytelności niezabezpieczone do kwoty 30.000,00 zł (włącznie) z wyłączeniem
producentów rolnych:


· Brak redukcji sumy wierzytelności wskazanej w spisie wierzytelności;
· Spłata wierzytelności w 2 równych ratach kwartalnych, pierwsza rata płatna do ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego
po prawomocnym zatwierdzeniu układu

Grupa 3 - Wierzyciele posiadający wierzytelności niezabezpieczone w kwocie powyżej 30.000,00 zł z wyłączeniem producentów rolnych:

· Redukcja sumy wierzytelności wskazanej w spisie wierzytelności o 50%:
· Spłata wierzytelności podlegającej spłacie w 26 równych ratach kwartalnych, pierwsza rata płatna do ostatniego dnia trzeciego
kwartału następującego po prawomocnym zatwierdzeniu układu.

Grupa 4 - Wierzyciele publicznoprawni, którzy nie są zabezpieczeni na majątku dłużnika:
· Zapłata całości wierzytelności jednorazowo wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności zobowiązania do dnia zapłaty, w
terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Sąd stwierdzi prawomocność postanowienia o
zatwierdzeniu układu.

Grupa 5 - Producenci rolni
· Redukcja kwoty głównej zobowiązania o 80%
· Brak zapłaty odsetek oraz innych należności ubocznych
· Spłata wierzytelności podlegającej spłacie w 26 równych ratach kwartalnych, pierwsza rata płatna do ostatniego dnia pierwszego
kwartału następującego po prawomocnym zatwierdzeniu układu.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy]

Doradca Restrukturyzacyjny 

Kamil Dobies

Dobies Grenda sp. z o.o. 

siedziba: ul. Turystyczna 71, 87-100 Toruń

oddział: ul. Balladyny 8/1, 81-524 Gdynia

Sekretariat508 263 888

biuro@dgmr.pl 

Godziny obsługi Interesantów: 

pn-pt: 11:00-13:00

Dział sprzedaży: 603 401 320

biuro@dgmr.pl 

Godziny obsługi Interesantów: 

pn-pt: 9:00-11:00

 

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych ofertach sprzedaży.

Stopka

Formularz kontaktowy

Imię
E-mail
Temat
Wiadomość