Doradztwo restrukturyzacyjne

Upadłości
konsumenckie

Treść strony

Bartoszewicz Katarzyna, VI GUp 5/19

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Makuła
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.01.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 720/18
Prawomocność - 30.05.2019 roku

Birecki Paweł, V GUp 121/20

Sędzia Komisarz - SSR Barbara Stępień-Grabowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 10.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 501/19
Prawomocność - ..................
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Cebula Barbara V GUp 9/20

Sędzia Komisarz - SSR Anna Czerwińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 20.01.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 354/20
Prawomocność - ..................
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Chrzanowski Marcin, V GUp 132/19

Sędzia Komisarz - SSR Barbara Stepień-Grabowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 05.09.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 212/19
Prawomocność - 27.10.2019 roku

Dąbrowska Janina , VI GUp 180/19

Sędzia Komisarz - SSR Anna Morawska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 17.10.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 349/19
Prawomocność - 28.11.2019 roku

Detmer Beata, V GUp 107/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 03.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 203/20
Prawomocność - ...... roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Droździel Krzysztof, V GUp 15/20

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Kowalski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 23.01.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 412/19
Prawomocność - ....... roku

Dudek Maciej, V GUp 174/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.07.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 242/20
Prawomocność - ...... roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Elwertowski Kazimierz, V GUp 122/18

Sędzia Komisarz - SSR Maciej Naworski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 17.09.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 345/17
Prawomocność - 25.09.2018 roku

Fordoński Jarosław, V GUp 159/20

Sędzia Komisarz - SSR Barbara Stepień- Grabowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 03.07.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 90/20
Prawomocność - ..... roku

Faltynowska Katarzyna, V GUp 72/17

Sędzia Komisarz - SSR Anna Czerwińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 28.06.2017 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 98/17
Prawomocność - 06.07.2017 roku

Faltynowski Tomasz, V GUp 5/19

Sędzia Komisarz - SSR Anna Czerwińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 17.01.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 368/18
Prawomocność -17.02.2019 roku

Gładysz Krystyna, VI GUp 14/19

Sędzia Komisarz - As.SR Przemysław Makuła
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 21.01.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 725/18
Prawomocność - 31.05.2019 roku

Grankowska Iwona, V GUp 31/18

Sędzia Komisarz - As SR Barbara Trokowska-Stempnik
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 05.03.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 280/17
Prawomocność - 05.04.2018 roku

Gruza Michał, V GUp 106/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 03.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 176/20
Prawomocność - ...... roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Grzelak Elżbieta, V GUp 6/19

Sędzia Komisarz - SSR Izabela Foksińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 06.02.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 324/18
Prawomocność - 14.02.2019 roku

Hejmanowski Radosław, V GUp 110/20

Sędzia Komisarz - SSR Stanisław Dziurlikowski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 09.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 497/19
Prawomocność - ..... roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Hubert-Strauss Jan, V GUp 16/18

Sędzia Komisarz - SSR Ryszard Kołodziejski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 02.02.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 118/17
Prawomocność - 30.03.2018 roku

Jakubowski Wojciech, V GUp 138/20

Sędzia Komisarz - As SR Dominik Nowicki
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 19.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 138/20
Prawomocność - ..... roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Jastrząb Sylwia, V GUp 174/18

Sędzia Komisarz - SSR Katarzyna Karwowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 18.12.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 346/18 
Prawomocność - 28.12.2019 roku

Jetke Krzysztof, VI GUp 74/19

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Makuła
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 29.04.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 824/18
Prawomocność - 22.06.2019 roku

Kalbarczyk Jakub, V GUp 84/18

Sędzia Komisarz - As. SR Dawid Kobus
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 02.07.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 100/18
Prawomocność - 24.07.2018 roku

Kalinowski Tadeusz, V GUp 141/18

Sędzia Komisarz - SSR Katarzyna Karwowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 22.10.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 175/18
Prawomocność - 30.10.2018 roku

Kaproń Grzegorz, V GUp 144/18

Sędzia Komisarz - SSR Katarzyna Karwowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 25.10.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 282/18
Prawomocność -02.11.2018 roku

Kamińska Anna, V GUp 134/18

Sędzia Komisarz - SSR Maciej Naworski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 08.10.2018 roku
Postanowienie w zakresie zmiany syndyka - 16.01.2019 r.
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 192/18
Prawomocność - 16.10.2019 roku

Klimkowski Paweł, V GUp 203/19

Sędzia Komisarz - As.SR Barbara Trokowska-Stempnik
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.12.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 445/19
Prawomocność -....................

Knap Monika, VI GUp 168/18

Sędzia Komisarz - As. SR Łukasz Piotrowicz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 07.09.2018 roku
Postanowienie o zmianie Syndyka - 11.07.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku , sygn. akt VI GU 194/18
Prawomocność - 17.09.2019 roku

Kowalska Kamila, V GUp 90/19

Sędzia Komisarz - As. SR Dominik Nowicki
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 24.06.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 168/19
Prawomocność - 22.07.2019 roku

Kunowski Wojciech, V GUp 123/20

Sędzia Komisarz - SSR Anna Czerwińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 15.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 44/20
Prawomocność - ..... roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Kużel Halina, V GUp 26/19

Sędzia Komisarz - SSR Izabela Foksińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 11.03.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 397/18
Prawomocność - 19.03.2019 roku

Krajnik Michał, V GUp 72/19

Sędzia Komisarz - As. SR Barbara Trokowska- Stempnik
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 28.05.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 77/19
Prawomocność - 25.07.2019 roku

Krupecka Ewa, V GUp 72/20

Sędzia Komisarz - SSR Maria Szymańska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 22.04.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 88/20
Prawomocność - ............
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Lewandowska- Janik Wanda, VI GUp 12/18

Sędzia Komisarz - SSR Anna Stankiewicz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 29.01.2018 roku
Postanowienie o zmianie Syndyka - 14.03.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt VI GU 704/17
Prawomocność - 06.02.2018 roku

Limont Katarzyna, V GUp 208/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 07.08.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 282/20
Prawomocność - ...... roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Luberadzka Ewa, Luberadzki Piotr, VI GUp 245/19

Sędzia Komisarz - SSR Anna Stankiewicz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 12.12.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 769/19
Prawomocność -.................

Małolepsza Zdzisława, VI GUp 169/19

Sędzia Komisarz - SSR Anna Stankiewicz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 08.10.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 315/19
Prawomocność - 16.11.2019 roku

Matulewska Izabela, V GUp 82/19

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Kowalski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 05.06.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 64/19
Prawomocność - 13.06.2019 roku

Matulewski Maciej, V GUp 114/19

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Kowalski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 19.07.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 63/19
Prawomocność - 27.07.2019 roku

Mielewczyk Dariusz, VI GUp 90/19

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Makuła
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 30.05.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 22/19
Prawomocność - 25.07.2019 roku

Michalski Zbigniew, V GUp 28/17

Sędzia Komisarz - SSR Maria Szymańska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 15.03.2017 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 122/16
Prawomocność - 23.03.2017 roku

Napiórkowski Marek, V GUp 126/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 194/20
Prawomocność - ...... roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Napiórkowska Elżbieta, V GUp 125/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 195/20
Prawomocność - ...... roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Pawliński Bogdan, V GUp 122/20

Sędzia Komisarz - As. SR Dawid Kobus
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 10.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 495/19
Syndyk: Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.
Prawomocność - ....... roku

Pawlińska Hanna, V GUp 44/20

Sędzia Komisarz - As. SR Dawid Kobus
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 27.02.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 476/19
Syndyk: Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.
Prawomocność - 10.06.2020 roku

Pawliński Tomasz, V GUp 43/20

Sędzia Komisarz - SRR Ryszard Kołodziejski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 27.02.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 477/19
Syndyk: Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.
Prawomocność - ...... roku

Perkowska Paulina, V GUp 87/19

Sędzia Komisarz - As.SR Barbara Trokowska-Stempnik
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 14.06.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 177/19
Prawomocność - 22.06.2019 roku

Petrykowska Ewa Marlena, V GUp 70/19

Sędzia Komisarz - As.SR Przemysław Kowalski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 23.05.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 89/19
Prawomocność - 13.07.2019 roku

Popławska Zdzisława, V GUp 21/19

Sędzia Komisarz - SSR Izabela Foksińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 04.03.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 330/18
Prawomocność - 12.03.2019 roku

Romanowska Małgorzata, V GUp 48/19

Sędzia Komisarz - As.SR Dominik Nowicki
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 15.04.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 400/18
Prawomocność - 24.04.2019 roku

Szelangiewicz Jerzy V GUp 113/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 10.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 163/20
Prawomocność - ...... roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Skoczylas Wioletta, V GUp 68/20

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Kowalski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 22.04.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 40/20
Prawomocność - ............

Szulc Anna, V GUp 30/17

Sędzia Komisarz - SSR Anna Czerwińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.03.2017 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 23/17
Prawomocność - 24.03.2017 roku

Straszewska Maria V GUp 209/19

Sędzia Komisarz - SSR Katarzyna Karwowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 23.12.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 352/19
Prawomocność - ..............

Stypa Piotr, VI GUp 211/19

Sędzia Komisarz - SSR Anna Morawska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 20.11.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 700/19
Prawomocność - 04.01.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Trapkowski Zbigniew, V GUp 130/17

Sędzia Komisarz - SSR Stanisław Dziurlikowski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 19.12.2017 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 181/17
Prawomocność - 27.12.2017 roku

Wieczorkowski Dawid, V GUp 122/19

Sędzia Komisarz - SSR Barbara Stępień-Grabowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 20.08.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 112/19
Prawomocność - 22.10.2019 roku

Wilento Artur, V GUp 46/19

Sędzia Komisarz - As.SR Przemysław Kowalski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 11.04.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 369/18
Prawomocność - 21.06.2019 roku

Wojciechowski Jerzy, V GUp 39/19

Sędzia Komisarz - As.SR Barbara Trokowska-Stempnik
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 04.04.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 372/8
Prawomocność - 10.06.2019 roku

Wronkowska-Dimirowa Mirosława, V GUp 133/18- POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

Sędzia Komisarz - SSR Maciej Naworski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 03.10.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 186/18
Prawomocność - 03.10.2018 roku

Wykowska Marzena, VI GUp 52/19

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Makuła
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 19.03.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 995/18
Prawomocność - 30.05.2019 roku

Stronicowanie

Stronicowanie

Kontakt

[obiekt mapy]

Doradca Restrukturyzacyjny
Kamil Dobies

ul. Turystyczna 71, Toruń 87-100

Sekretariat: 508 26 38 88

biuro@kamildobies.pl

Biuro sprzedaży: 603 40 13 20

syndyksprzeda@dgmr.pl

Godziny pracy biura:

pn: 7:30-16:30

wt-czw: 7:30-15:30

pt: 7:30-14:30

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych ofertach sprzedaży.

Stopka

Formularz kontaktowy

Imię
E-mail
Temat
Wiadomość