Doradztwo restrukturyzacyjne

Upadłości
konsumenckie

Treść strony

Bokota Katarzyna, V GUp 49/19

Sędzia Komisarz - As.SR Barbara Trokowska-Stempnik
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 15.04.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 10/19
Prawomocność -....................

Bartoszewicz Katarzyna, VI GUp 5/19

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Makuła
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.01.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 720/18
Prawomocność -.................

Bogdanowicz Mariusz, V GUp 56/18

Sędzia Komisarz - SSR Stella Czołgowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 24.04.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 334/17
Prawomocność - 15.06.2018 roku

Brańka Teresa, VI GUp 128/18

Sędzia Komisarz - SSR Anna Stankiewicz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 04.07.2018 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 810/17
Prawomocność - 26.08.2018 roku

Chrzanowski Marcin, V GUp 132/19

Sędzia Komisarz - SSR Barbara Stepień-Grabowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 05.09.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 212/19
Prawomocność - ....... roku

Dąbrowska Janina , VI GUp 180/19

Sędzia Komisarz - SSR Anna Morawska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 17.10.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 349/19
Prawomocność -.................

Dębicki Piotr, V GUp 12/19

Sędzia Komisarz - SSR Izabela Foksińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 18.02.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 325/18
Prawomocność - 26.02.2019 roku

Elwertowski Kazimierz, V GUp 122/18

Sędzia Komisarz - SSR Maciej Naworski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 17.09.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 345/17
Prawomocność - 25.09.2018 roku

Faltynowska Katarzyna, V GUp 72/17

Sędzia Komisarz - SSR Anna Czerwińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 28.06.2017 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 98/17
Prawomocność - 06.07.2017 roku

Faltynowski Tomasz, V GUp 5/19

Sędzia Komisarz - SSR Anna Czerwińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 17.01.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 368/18
Prawomocność -17.02.2019 roku

Fijałkowski Dariusz, V GUp 20/18

Sędzia Komisarz - As. SR Barbara Trokowska-Stempnik
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 14.02.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 309/17
Prawomocność - 22.02.2018 roku

Gładysz Krystyna, VI GUp 14/19

Sędzia Komisarz - As.SR Przemysław Makuła
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 21.01.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 725/18
Prawomocność -..................

Grankowska Iwona, V GUp 31/18

Sędzia Komisarz - As SR Barbara Trokowska-Stempnik
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 05.03.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 280/17
Prawomocność - 05.04.2018 roku

Grzelak Elżbieta, V GUp 6/19

Sędzia Komisarz - SSR Izabela Foksińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 06.02.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 324/18
Prawomocność - 14.02.2019 roku

Hubert-Strauss Jan, V GUp 16/18

Sędzia Komisarz - SSR Ryszard Kołodziejski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 02.02.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 118/17
Prawomocność - 30.03.2018 roku

Jasieniecka Barbara, V GUp 10/19

Sędzia Komisarz - SSR Izabela Foksińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 12.02.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 303/18
Prawomocność - ..........roku

Janowska Izydora, V GUp 60/19

Sędzia Komisarz - As. SR Barbara Trokowska- Stempnik
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 07.05.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 103/19
Prawomocność - ..........roku

Janowski Piotr, V GUp 61/19

Sędzia Komisarz - As. SR Barbara Trokowska- Stempnik
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 07.05.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 104/19
Prawomocność - 01.07.2019 roku

Jastrząb Sylwia, V GUp 174/18

Sędzia Komisarz - SSR Katarzyna Karwowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 18.12.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 346/18 
Prawomocność - 28.12.2019 roku

Jetke Krzysztof, VI GUp 74/19

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Makuła
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 29.04.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 824/18
Prawomocność -..................

Kalbarczyk Jakub, V GUp 84/18

Sędzia Komisarz - As. SR Dawid Kobus
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 02.07.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 100/18
Prawomocność - 24.07.2018 roku

Kalinowska Barbara, V GUp 140/18

Sędzia Komisarz - SSR Katarzyna Karwowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 22.10.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 174/18
Prawomocność - 30.10.2018 roku

Kalinowski Tadeusz, V GUp 141/18

Sędzia Komisarz - SSR Katarzyna Karwowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 22.10.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 175/18
Prawomocność - 30.10.2018 roku

Kaproń Grzegorz, V GUp 144/18

Sędzia Komisarz - SSR Katarzyna Karwowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 25.10.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 282/18
Prawomocność -02.11.2018 roku

Kamińska Anna, V GUp 134/18

Sędzia Komisarz - SSR Maciej Naworski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 08.10.2018 roku
Postanowienie w zakresie zmiany syndyka - 16.01.2019 r.
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 192/18
Prawomocność - 16.10.2019 roku

Klimkowski Paweł, V GUp 203/19

Sędzia Komisarz - As.SR Barbara Trokowska-Stempnik
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.12.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 445/19
Prawomocność -....................

Knap Monika, VI GUp 168/18

Sędzia Komisarz - As. SR Łukasz Piotrowicz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 07.09.2018 roku
Postanowienie o zmianie Syndyka - 11.07.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku , sygn. akt VI GU 194/18
Prawomocność - ........ roku

Kowalska Kamila, V GUp 90/19

Sędzia Komisarz - As. SR Dominik Nowicki
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 24.06.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 168/19
Prawomocność - 22.07.2019 roku

Kużel Halina, V GUp 26/19

Sędzia Komisarz - SSR Izabela Foksińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 11.03.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 397/18
Prawomocność - 19.03.2019 roku

Krajnik Michał, V GUp 72/19

Sędzia Komisarz - As. SR Barbara Trokowska- Stempnik
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 28.05.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 77/19
Prawomocność - 25.07.2019 roku

Lewandowska- Janik Wanda, VI GUp 12/18

Sędzia Komisarz - SSR Anna Stankiewicz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 29.01.2018 roku
Postanowienie o zmianie Syndyka - 14.03.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt VI GU 704/17
Prawomocność - 06.02.2018 roku

Luberadzka Ewa, Luberadzki Piotr, VI GUp 245/19

Sędzia Komisarz - SSR Anna Stankiewicz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 12.12.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 769/19
Prawomocność -.................

Luks Ksenia, V GUp 123/18

Sędzia Komisarz - SSR Maciej Naworski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 17.09.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 196/18
Prawomocność - 25.09.2018 roku

Małolepsza Zdzisława, VI GUp 169/19

Sędzia Komisarz - SSR Anna Stankiewicz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 08.10.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 315/19
Prawomocność -.................

Matulewska Izabela, V GUp 82/19

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Kowalski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 05.06.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 64/19
Prawomocność - 13.06.2019 roku

Matulewski Maciej, V GUp 114/19

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Kowalski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 19.07.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 63/19
Prawomocność - ..........roku

Mielewczyk Dariusz, VI GUp 90/19

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Makuła
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 30.05.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 22/19
Prawomocność -.................

Michalski Zbigniew, V GUp 28/17

Sędzia Komisarz - SSR Maria Szymańska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 15.03.2017 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 122/16
Prawomocność - 23.03.2017 roku

Neumann Ewa, V GUp 109/16

Sędzia Komisarz - As. SR Dominik Nowicki
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 05.12.2016 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 90/16
Prawomocność - 10.01.2017 roku

Pełka Łukasz, VI GUp 66/18

Sędzia Komisarz - As. SR Łukasz Piotrowicz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 26.04.2018 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 591/17
Prawomocność - 17.06.2018 roku

Perkowska Paulina, V GUp 87/19

Sędzia Komisarz - As.SR Barbara Trokowska-Stempnik
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 14.06.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 177/19
Prawomocność -....................

Petrykowska Ewa Marlena, V GUp 70/19

Sędzia Komisarz - As.SR Przemysław Kowalski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 23.05.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 89/19
Prawomocność - 13.07.2019 roku

Popławska Zdzisława, V GUp 21/19

Sędzia Komisarz - SSR Izabela Foksińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 04.03.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 330/18
Prawomocność - 12.03.2019 roku

Pusz Lidia, V GUp 128/18

Sędzia Komisarz - SSR Macieja Naworskiego
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 27.09.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 182/18
Prawomocność - 31.10.2018 roku

Romanowska Małgorzata, V GUp 48/19

Sędzia Komisarz - As.SR Dominik Nowicki
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 15.04.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 400/18
Prawomocność - 24.04.2019 roku

Sadecki Wiesław, V GUp 34/16

Sędzia Komisarz - As.SR Dominik Nowicki
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 19.04.2016 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 5/16
Prawomocność - 05.05.2016 roku

Szulc Anna, V GUp 30/17

Sędzia Komisarz - SSR Anna Czerwińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.03.2017 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 23/17
Prawomocność - 24.03.2017 roku

Stypa Piotr, VI GUp 211/19

Sędzia Komisarz - SSR Anna Morawska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 20.11.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 700/19
Prawomocność -.................

Trapkowski Zbigniew, V GUp 130/17

Sędzia Komisarz - SSR Stanisław Dziurlikowski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 19.12.2017 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 181/17
Prawomocność - 27.12.2017 roku

Wieczorkowski Dawid, V GUp 122/19

Sędzia Komisarz - SSR Barbara Stępień-Grabowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 20.08.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 112/19
Prawomocność - 22.10.2019 roku

Wilento Artur, V GUp 46/19

Sędzia Komisarz - As.SR Przemysław Kowalski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 11.04.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 369/18
Prawomocność - 21.06.2019 roku

Wojciechowski Jerzy, V GUp 39/19

Sędzia Komisarz - As.SR Barbara Trokowska-Stempnik
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 04.04.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 372/8
Prawomocność - ...... roku

Wronkowska-Dimirowa Mirosława, V GUp 133/18

Sędzia Komisarz - SSR Maciej Naworski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 03.10.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 186/18
Prawomocność - 03.10.2018 roku

Wykowska Marzena, VI GUp 52/19

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Makuła
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 19.03.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 995/18
Prawomocność -.................

Zielke Magda, V GUp 105/18

Sędzia Komisarz - SSR Maciej Naworski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 10.08.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 103/18
Prawomocność - 18.08.2018 roku

Kontakt

[obiekt mapy]

Doradca Restrukturyzacyjny
Kamil Dobies

ul. Turystyczna 71, Toruń 87-100

508 26 38 88, biuro@kamildobies.pl

Godziny pracy biura:

pn: 7:30-16:30

wt-czw: 7:30-15:30

pt: 7:30-14:30

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych ofertach sprzedaży.

Stopka

Formularz kontaktowy

Imię
E-mail
Temat
Wiadomość