Doradztwo restrukturyzacyjne

Upadłości
konsumenckie

Treść strony

Adamiak Elżbieta, V GUp 368/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.08.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 389/21
Prawomocność - 29.09.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Barańczak Halina, XV GUp 117/21 - POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 8.03.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XV GU 25/21
Prawomocność- 25.03.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Bartoszewicz Katarzyna, VI GUp 5/19 - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Makuła
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.01.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 720/18
Prawomocność - 30.05.2019 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Bąkowska Barbara , XV GUp 82/22

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 15.02.2022 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt XV GU 858/21
Prawomocność -
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Benowska Krystyna, V GUp 226/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 20.08.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 222/20
Prawomocność- 17.09.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Bieńkowski Krzysztof, V GUp 271/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 18.09.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 401/20
Prawomocność - 13.11.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Birecki Paweł, V GUp 121/20

Sędzia Komisarz - SSR Barbara Stępień-Grabowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 10.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 501/19
Prawomocność - 31.07.2020 rok
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Borowski Lech, XV GUp 454/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 27.08.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , sygn. akt XV GU 403/21
Prawomocność - 09.09.2021 rok
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Borski Damian, VI GUp 363/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 19.08.2021 roku
Sąd Rejonowy w Gdańsku , sygn. akt VI GU 412/21
Prawomocność - 18.10.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Brdęk Michał, V GUp 318/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 20.10.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 334/20
Prawomocność - 04.12.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Brzezińska Liliana , V GU 584/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 14.12.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 584/21
Prawomocność - 10.01.2022 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Cebula Barbara V GUp 9/20

Sędzia Komisarz - SSR Anna Czerwińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 20.01.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 354/19
Prawomocność - 16.03.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Charzewska Anna, V GUp 334/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 23.07.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. V GU 275/21
Prawomocność- 21.09.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Chojnowska Anna, V GUp 112/21

Sędzia Komisarz- Sędzia Referendarz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 5.03.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. V GU 98/21
Prawomocność- 05.05.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Chojnacka Iwona, V GUp 350/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 09.11.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 470/20
Prawomocność - 07.01.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Chrzanowski Marcin, V GUp 132/19

Sędzia Komisarz - SSR Barbara Stepień-Grabowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 05.09.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 212/19
Prawomocność - 27.10.2019 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Cieciuch Justyna, XV GUp 376/21 - POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 07.07.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , sygn. akt XV GU 477/21
Prawomocność- 27.07.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacja sp. z o.o.

Dąbrowski Michał , V GUp 198/21

Sędzia Komisarz- Sędzia Referendarz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 26.04.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 610/20
Prawomocność- 25.05.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacja sp. z o.o.

Dąbrowska Elżbieta , V GUp 199/21

Sędzia Komisarz- Referendarz Sądowy
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 26.04.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 609/20
Prawomocność- 25.05.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Dąbrowska Janina , VI GUp 180/19

Sędzia Komisarz - SSR Anna Morawska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 17.10.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 349/19
Prawomocność - 28.11.2019 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Detmer Beata, V GUp 107/20 - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 03.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 203/20
Prawomocność - 27.06.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Dorocińska Zinaida, V GUp 301/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 07.10.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 338/20
Prawomocność - 10.12.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Dudek Maciej, V GUp 174/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.07.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 242/20
Prawomocność - 20.08.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Elwertowski Kazimierz, V GUp 122/18 - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sędzia Komisarz - SSR Maciej Naworski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 17.09.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 345/17
Prawomocność - 25.09.2018 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Fordoński Jarosław, V GUp 159/20

Sędzia Komisarz - SSR Barbara Stepień- Grabowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 03.07.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 90/20
Prawomocność - 11.07.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Faltynowska Katarzyna, V GUp 72/17

Sędzia Komisarz - SSR Anna Czerwińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 28.06.2017 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 98/17
Prawomocność - 06.07.2017 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Faltynowski Tomasz, V GUp 5/19

Sędzia Komisarz - SSR Anna Czerwińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 17.01.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 368/18
Prawomocność -17.02.2019 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Fic Mirosława, V GUp 360/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 18.11.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 505/20
Prawomocność - 08.01.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Fic Mirosław, V GUp 361/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 18.11.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 506/20
Prawomocność - 08.01.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Gierlach Iwona , XV GUp 700/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 17.12.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XV GU 740/21
Prawomocność - 11.01.2022
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Gładysz Krystyna, VI GUp 14/19 - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sędzia Komisarz - As.SR Przemysław Makuła
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 21.01.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 725/18
Prawomocność - 31.05.2019 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Goga Rafał, V GUp 110/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 05.03.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 93/21
Prawomocność - 30.04.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Góralski Sebastian, V GUp 423/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 20.09.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 369/21
Prawomocność - 13.11.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Grankowska Iwona, V GUp 31/18 - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sędzia Komisarz - As SR Barbara Trokowska-Stempnik
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 05.03.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 280/17
Prawomocność - 05.04.2018 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Gruza Michał, V GUp 106/20 - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 03.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 176/20
Prawomocność - 27.06.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Grzelak Elżbieta, V GUp 6/19 - POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sędzia Komisarz - SSR Izabela Foksińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 06.02.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 324/18
Prawomocność - 14.02.2019 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Gulewska Wiesława, V GUp 322/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 21.10.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 432/20
Prawomocność - 22.12.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Hejmanowski Radosław, V GUp 110/20 - POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sędzia Komisarz - SSR Stanisław Dziurlikowski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 09.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 497/19
Prawomocność - 30.07.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Hubert-Strauss Jan, V GUp 16/18

Sędzia Komisarz - SSR Ryszard Kołodziejski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 02.02.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 118/17
Prawomocność - 30.03.2018 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Insadowska Anna, V GUp 502/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 18.11.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 588/21
Prawomocność -03.12.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Jakubowski Wojciech, V GUp 138/20

Sędzia Komisarz - As SR Dominik Nowicki
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 19.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 138/20
Prawomocność - 31.07.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Jastrząb Sylwia, V GUp 174/18 - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sędzia Komisarz - SSR Katarzyna Karwowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 18.12.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 346/18 
Prawomocność - 28.12.2019 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Jetke Krzysztof, VI GUp 74/19

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Makuła
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 29.04.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 824/18
Prawomocność - 22.06.2019 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Jurecka Małgorzata, XV GUp 117/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 27.08.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , sygn. akt XV GU 444/21
Prawomocność - 09.09.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Kaczmarek Adam, XV GUp 594/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 28.10.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XV GU 562/21
Prawomocność - 12.11.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Kaliniak Marek, XV GUp 525/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 28.09.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XV GU 571/21
Prawomocność - 13.10.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Kalinowski Tadeusz, V GUp 141/18 - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sędzia Komisarz - SSR Katarzyna Karwowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 22.10.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 175/18
Prawomocność - 30.10.2018 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Kańska Bożena, V GUp 297/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 01.07.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 321/21
Prawomocność - 20.07.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Kaproń Grzegorz, V GUp 144/18

Sędzia Komisarz - SSR Katarzyna Karwowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 25.10.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 282/18
Prawomocność -02.11.2018 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Karpiński Maciej, VGUp 189/21

Sędzia Komisarz- Sędzia Referendarz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 22.04.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 139/21
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacji sp. z o.o.

Kleina Paulina, V GUp 113/21

Sędzia Komisarz- Sędzia Referendarz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 8.03.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. GU 589/20
Prawomocność- 03.04.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Klimkowski Paweł, V GUp 203/19 - POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sędzia Komisarz - As.SR Barbara Trokowska-Stempnik
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.12.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 445/19
Prawomocność -13.02.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Kłosowska Halina, V GUp 314/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 08.07.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 345/21
Prawomocność - 06.08.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Knap Monika, VI GUp 168/18 - POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sędzia Komisarz - As. SR Łukasz Piotrowicz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 07.09.2018 roku
Postanowienie o zmianie Syndyka - 11.07.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku , sygn. akt VI GU 194/18
Prawomocność - 17.09.2019 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Kocieniewska Urszula, V GUp 351/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 10.11.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt 318/20
Prawomocność - 23.12.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Kotlarek Mirosław, V GUp 306/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 12.10.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 155/20
Prawomocność - 17.11.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Kotkowska Agnieszka, XV GUp 418/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 04.08.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XV GU 366/21
Prawomocność - 19.08.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Kotowska Krystyna, V GUp 218/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 13.05.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 563/20
Prawomocność- 16.04.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Kotyl Piotr Stanisław, V GUp 156/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 26.03.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 131/21
Prawomocność- 07.04.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacja sp. z o.o.

Kunowski Wojciech, V GUp 123/20

Sędzia Komisarz - SSR Anna Czerwińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 15.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 44/20
Prawomocność - 05.08.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Kużel Halina, V GUp 26/19- POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sędzia Komisarz - SSR Izabela Foksińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 11.03.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 397/18
Prawomocność - 19.03.2019 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Krajnik Michał, V GUp 72/19- POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sędzia Komisarz - As. SR Barbara Trokowska- Stempnik
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 28.05.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 77/19
Prawomocność - 25.07.2019 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Krupecka Ewa, V GUp 72/20

Sędzia Komisarz - SSR Maria Szymańska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 22.04.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 88/20
Prawomocność - 20.06.2020 r.
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Kubacka Agnieszka, V GUp 336/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 03.11.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 469/20
Prawomocność - 11.11.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Kuryłowicz Kornel, V GUp 408/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 13.09.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 328/21
Prawomocność - 07.12.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Kwiatkowski Karol, V GUp 213/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 10.05.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 136/21
Prawomocność- 05.06.2021 roku w związku z pkt 6 09.07.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Lewandowska Jolanta V GUp 201/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 05.08.2020 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt V GU 143/20
Prawomocność-
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Lewandowska- Janik Wanda, VI GUp 12/18

Sędzia Komisarz - SSR Anna Stankiewicz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 29.01.2018 roku
Postanowienie o zmianie Syndyka - 14.03.2019 roku
Sąd Rejonowy w Gdańsku, sygn. akt VI GU 704/17
Prawomocność - 06.02.2018 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Limont Katarzyna, V GUp 208/20 - POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 07.08.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 282/20
Prawomocność -
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Lipski Bartłomiej, V GUp 126/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 15.03.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 94/21
Prawomocność - 01.04.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Lipiński Jacek, VGUp 233/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 20.05.2021r.
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 212/21
Prawomocność- 18.07.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Luberadzka Ewa, Luberadzki Piotr, VI GUp 245/19

Sędzia Komisarz - SSR Anna Stankiewicz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 12.12.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 769/19
Prawomocność -
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Makowska Romana Wanda, V GUp 174/20 - POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 09.11.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 258/20
Prawomocność - 07.01.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Małolepsza Zdzisława, VI GUp 169/19 - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sędzia Komisarz - SSR Anna Stankiewicz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 08.10.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 315/19
Prawomocność - 16.11.2019 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Markiewicz Marek, VI GUp 362/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 19.08.2021 roku
Sąd Rejonowy w Gdańsk Północ, sygn. akt VI GU 416/21
Prawomocność - 19.10.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Mazur- Kośmicka Beata, XV GUp 415/21 - POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 20.08.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , sygn. akt XV GU 406/21
Prawomocność - 03.09.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Matulewski Maciej, V GUp 114/19 - POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Kowalski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 19.07.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 63/19
Prawomocność - 27.07.2019 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Mielewczyk Dariusz, VI GUp 90/19

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Makuła
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 30.05.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 22/19
Prawomocność - 25.07.2019 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Michalski Zbigniew, V GUp 28/17 - POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sędzia Komisarz - SSR Maria Szymańska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 15.03.2017 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 122/16
Prawomocność - 23.03.2017 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Migdalski Jacek, V GUp 28/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 13.01.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 10/21
Prawomocność - 08.03.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Miloch Agnieszka, XV GUp 415/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 02.08.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XV GU 541/21
Prawomocność - 17.08.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Naklicki Dariusz, XV GUp 387/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 12.07.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XV GU 355/21
Prawomocność - 04.08.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Napiórkowski Marek, V GUp 126/20 - POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 194/20
Prawomocność - 04.08.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Napiórkowska Elżbieta, V GUp 125/20 - POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 195/20
Prawomocność - 04.08.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Nowak Dominika, XV GUp 492/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 13.09.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XV GU 514/21
Prawomocność - 12.10.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Olejnik-Stachurska Katarzyna, V GUp 373/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 28 listopad 2020
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 486/20
Prawomocność 25.01.2021roku
Syndyk: Dobies Grenda MUST restrukturyzacje sp. z o.o.

Paczkowski Dariusz, XV GUp 112/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 8.08.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XV GU 83/21
Prawomocność- 23.03.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Pawliński Bogdan, V GUp 122/20

Sędzia Komisarz - As. SR Dawid Kobus
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 10.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 495/19
Prawomocność - 31.07.2020 roku
Syndyk: Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Pawlińska Hanna, V GUp 44/20

Sędzia Komisarz - As. SR Dawid Kobus
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 27.02.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 476/19
Prawomocność - 10.06.2020 roku
Syndyk: Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Pawliński Tomasz, V GUp 43/20 - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sędzia Komisarz - SRR Ryszard Kołodziejski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 27.02.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 477/19
Prawomocność - 10.06.2020 roku
Syndyk: Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Perkowska Paulina, V GUp 87/19 - POSTEPOWANIE ZAKONCZONE

Sędzia Komisarz - As.SR Barbara Trokowska-Stempnik
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 14.06.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 177/19
Prawomocność - 22.06.2019 roku

Petrykowska Ewa Marlena, V GUp 70/19

Sędzia Komisarz - As.SR Przemysław Kowalski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 23.05.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 89/19
Prawomocność - 13.07.2019 roku

Piątkowska Magdalena , XV GUp 716/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 21.12.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , sygn. akt XV GU 797/21
Prawomocność - 08.01.2022 r.
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Piwoński Marcin, V GUp 98/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 25.02.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 616/21
Prawomocność -09.03.2021
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Pomykała -Szymczak Elżbieta, XV GUp 475/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 02.09.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt V GU 440/21
Prawomocność -20.09.2021
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Popławska Zdzisława, V GUp 21/19

Sędzia Komisarz - SSR Izabela Foksińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 04.03.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 330/18
Prawomocność - 12.03.2019 roku

Prażniewska Anna, V GUp 249/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 01.06.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 240/21
Prawomocność -17.06.2021
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Radzikowski Wiesław, V GUp 440/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 13.10.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 381/21
Prawomocność - 03.11.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Raś Mariusz , V GUp 499/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 15.11.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 497/21
Prawomocność -
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Romanowska Małgorzata, V GUp 48/19 - POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sędzia Komisarz - As.SR Dominik Nowicki
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 15.04.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 400/18
Prawomocność - 24.04.2019 roku

Różańska Klaudia, XV GUp 538/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 01.10.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , sygn. akt XV GU 545/21
Prawomocność - 19.10.2021 roku
Syndyk: Dobies Grenda MUST restrukturyzacje sp. z o.o.

Rumiński Ludwik, XV GUp 376/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 21.07.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt V GU 373/21
Prawomocność - 21.09.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Sajko Filip, XV GUp 419/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 04.08.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy , sygn. akt XV GU 367/21
Prawomocność - 20.08.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Sielska Maria, V GUp 410/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 13.09.2021
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 453/21
Prawomocność - 25.11.2021 roku
Syndyk: Dobies Grenda MUST restrukturyzacje sp. z o.o.

Siemiński Rafał, V GUp 51/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 01.02.2021
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 560/20
Prawomocność 03.03.2021 roku
Syndyk: Dobies Grenda MUST restrukturyzacje sp. z o.o.

Stachurska - Olejnik Katarzyna, V GUp 373/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 28.11.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 486/20
Prawomocność -25.01.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Stachurski Paweł, V GUp 374/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 28 listopad 2020
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt. V GU 487/20
Prawomocność 28.01.2021 roku
Syndyk: Dobies Grenda MUST restrukturyzacje sp. z o.o.

Szelangiewicz Barbara, V GUp 320/20 - POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 21.10.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 490/20
Prawomocność - 29.10.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Szelangiewicz Jerzy, V GUp 113/20 - POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 10.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 163/20
Prawomocność - 30.07.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Skoczylas Wioletta, V GUp 68/20 - POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Kowalski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 22.04.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 40/20
Prawomocność - 16.06.2020
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Skoczylas Piotr, V GUp 327/20 - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 27.10.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 386/20
Prawomocność - 29.12.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Skowroński Jan, V GUp 205/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 06.08.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 246/20
Prawomocność - 14.08.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Straszewski Marcin , XV GUp 700 / 21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 20.12.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XV GU 766/21
Prawomocność- 06.01.2022 r.
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Strzelecki Tadeusz, XV GUp 553/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 06.10.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt V GU 581/21
Prawomocność - 27.10.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Szulc Anna, V GUp 30/17

Sędzia Komisarz - SSR Anna Czerwińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.03.2017 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 23/17
Prawomocność - 24.03.2017 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Straszewska Maria, V GUp 209/19 - POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sędzia Komisarz - SSR Katarzyna Karwowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 23.12.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 352/19
Prawomocność - 31.12.2019
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Stypa Piotr, VI GUp 211/19 - POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sędzia Komisarz - SSR Anna Morawska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 20.11.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 700/19
Prawomocność - 04.01.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Szmidt Don Vasyl, V GUp 272/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 21.09.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 385/20
Prawomocność -
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Szymański Filip, XV GUp 383/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 08.07.2021
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XV GU 387/21
Prawomocność 31.07.2021 roku
Syndyk: Dobies Grenda MUST restrukturyzacje sp. z o.o.

Świątczak Aleksandra , XV GUp 617/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 08.11.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XV GU 676/21
Prawomocność - 25.11.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Tomaszewski Adrian, XV GUp 565/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 14.10.2021
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XV GU 612/20
Prawomocność 03. 11.2021 roku
Syndyk: Dobies Grenda MUST restrukturyzacje sp. z o.o.

Tomczak Teresa V GUp 50/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 01.02.2021
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 560/20
Prawomocność 03.03.2021 roku
Syndyk: Dobies Grenda MUST restrukturyzacje sp. z o.o.

Trapkowski Zbigniew, V GUp 130/17

Sędzia Komisarz - SSR Stanisław Dziurlikowski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 19.12.2017 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 181/17
Prawomocność - 27.12.2017 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Ulczycki Andrzej - postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli , V GRp 7/21

Postanowienie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli - 02.12.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GR 11/21
Prawomocność -
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Urbański Mariusz, XV GUp 268/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 13.05.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XV GU 201/21
Prawomocność- 05.06.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Utnicki Karol, V GUp 400/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.12.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 534/20
Prawomocność -
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Velitsyan Magdalena , Ashot, XV GUp 503/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 20.09.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XV GU 482/21
Prawomocność - 05.10.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Warachewicz Aneta, V GUp 230/20 - POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 21.08.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 300/20
Prawomocność -
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Wieczorkowski Dawid, V GUp 122/19 - POSTEPOWANIE ZAKONCZONE

Sędzia Komisarz - SSR Barbara Stępień-Grabowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 20.08.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 112/19
Prawomocność - 22.10.2019 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Wilento Artur, V GUp 46/19 - POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sędzia Komisarz - As.SR Przemysław Kowalski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 11.04.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 369/18
Prawomocność - 21.06.2019 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Wojciechowski Jerzy, V GUp 39/19 - POSTEPOWANIE ZAKOŃCZONE

Sędzia Komisarz - SSR Maria Szymańska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 04.04.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 372/8
Prawomocność - 10.06.2019 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Woch Joanna, XV 382/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 08.07.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XV GU 350/21
Prawomocność - 30.07.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Woźniak Jędrzej, V GUp 341/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 04.11.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 362/20
Prawomocność -01.01.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Wykowska Marzena, VI GUp 52/19

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Makuła
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 19.03.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 995/18
Prawomocność - 30.05.2019 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Zieliński Maciej, V GUp 221/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 17.08.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 343/20
Prawomocność -
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Żurawska Mirosława, V GUp 262/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 14.09.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 309/20
Prawomocność -
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Kontakt

[obiekt mapy]

Doradca Restrukturyzacyjny
Kamil Dobies

ul. Turystyczna 71, Toruń 87-100

Dział upadłości konsumeckich: 508 263 888

biuro@kamildobies.pl

biuro@dgmr.pl 

Godziny obsługi Interesantów: 

pn-pt: 7:30-15:30

Dział upadłości przedsiębiorstw i restrukturyzacji: 663 058 551

biuro@kamildobies.pl

biuro@dgmr.pl 

Godziny obsługi Interesantów: 

pn-pt: 7:30-15:30

Biuro sprzedaży: 603 401 320

syndyksprzeda@dgmr.pl

Godziny obsługi Interesantów:

pn-pt: 9:00-13:00

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych ofertach sprzedaży.

Stopka

Formularz kontaktowy

Imię
E-mail
Temat
Wiadomość