Doradztwo restrukturyzacyjne

Upadłości
konsumenckie

Treść strony

Barańczak Halina, XV GUp 117/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 8.03.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XV GU 25/21
Prawomocność- 25.03.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Bartoszewicz Katarzyna, VI GUp 5/19

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Makuła
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.01.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 720/18
Prawomocność - 30.05.2019 roku

Bieńkowski Krzysztof, V GUp 271/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 18.09.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 401/20
Prawomocność - 13.11.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Birecki Paweł, V GUp 121/20

Sędzia Komisarz - SSR Barbara Stępień-Grabowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 10.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 501/19
Prawomocność - 31.07.2020 rok
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Brdęk Michał, V GUp 318/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 20.10.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 334/20
Prawomocność -
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Cebula Barbara V GUp 9/20

Sędzia Komisarz - SSR Anna Czerwińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 20.01.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 354/20
Prawomocność - ..................
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Chojnowska Anna, V GUp 112/21

Sędzia Komisarz- Sędzia Referendarz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 5.03.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. V GU 98/21
Prawomocność- 05.05.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Chojnacka Iwona, V GUp 350/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 09.11.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 470/20
Prawomocność - 07.01.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Chrzanowski Marcin, V GUp 132/19

Sędzia Komisarz - SSR Barbara Stepień-Grabowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 05.09.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 212/19
Prawomocność - 27.10.2019 roku

Dąbrowski Michał, V GUp 198/21

Sędzia Komisarz- Sędzia Referendarz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 26.04.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 610/20
Prawomocność- ...
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacja sp. z o.o.

Dąbrowska Elżbieta VGUp 199/21

Sędzia Komisarz- Referendarz Sądowy
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 26.04.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 609/20
Prawomocność-

Dąbrowska Janina , VI GUp 180/19

Sędzia Komisarz - SSR Anna Morawska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 17.10.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 349/19
Prawomocność - 28.11.2019 roku

Detmer Beata, V GUp 107/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 03.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 203/20
Prawomocność - 27.06.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Dorocińska Zinaida, V GUp 301/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 07.10.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 338/20
Prawomocność - 10.12.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Dudek Maciej, V GUp 174/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.07.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 242/20
Prawomocność - 20.08.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Elwertowski Kazimierz, V GUp 122/18

Sędzia Komisarz - SSR Maciej Naworski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 17.09.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 345/17
Prawomocność - 25.09.2018 roku

Fordoński Jarosław, V GUp 159/20

Sędzia Komisarz - SSR Barbara Stepień- Grabowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 03.07.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 90/20
Prawomocność - 11.07.2020 roku

Faltynowska Katarzyna, V GUp 72/17

Sędzia Komisarz - SSR Anna Czerwińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 28.06.2017 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 98/17
Prawomocność - 06.07.2017 roku

Faltynowski Tomasz, V GUp 5/19

Sędzia Komisarz - SSR Anna Czerwińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 17.01.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 368/18
Prawomocność -17.02.2019 roku

Fic Mirosława, V GUp 360/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 18.11.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 505/20
Prawomocność - ...... roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Fic Mirosław, V GUp 361/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 18.11.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 506/20
Prawomocność - ...... roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Gładysz Krystyna, VI GUp 14/19

Sędzia Komisarz - As.SR Przemysław Makuła
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 21.01.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 725/18
Prawomocność - 31.05.2019 roku

Goga Rafał, V GUp 110/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 05.03.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 93/21
Prawomocność - ..............
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Grankowska Iwona, V GUp 31/18

Sędzia Komisarz - As SR Barbara Trokowska-Stempnik
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 05.03.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 280/17
Prawomocność - 05.04.2018 roku

Gruza Michał, V GUp 106/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 03.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 176/20
Prawomocność - 27.06.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Grzelak Elżbieta, V GUp 6/19

Sędzia Komisarz - SSR Izabela Foksińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 06.02.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 324/18
Prawomocność - 14.02.2019 roku

Gulewska Wiesława, V GUp 322/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 21.10.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 432/20
Prawomocność - ...... roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Hejmanowski Radosław, V GUp 110/20

Sędzia Komisarz - SSR Stanisław Dziurlikowski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 09.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 497/19
Prawomocność - 30.07.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Hubert-Strauss Jan, V GUp 16/18

Sędzia Komisarz - SSR Ryszard Kołodziejski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 02.02.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 118/17
Prawomocność - 30.03.2018 roku

Jakubowski Wojciech, V GUp 138/20

Sędzia Komisarz - As SR Dominik Nowicki
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 19.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 138/20
Prawomocność - 31.07.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Jastrząb Sylwia, V GUp 174/18

Sędzia Komisarz - SSR Katarzyna Karwowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 18.12.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 346/18 
Prawomocność - 28.12.2019 roku

Jetke Krzysztof, VI GUp 74/19

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Makuła
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 29.04.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 824/18
Prawomocność - 22.06.2019 roku

Kalinowski Tadeusz, V GUp 141/18

Sędzia Komisarz - SSR Katarzyna Karwowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 22.10.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 175/18
Prawomocność - 30.10.2018 roku

Kaproń Grzegorz, V GUp 144/18

Sędzia Komisarz - SSR Katarzyna Karwowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 25.10.2018 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 282/18
Prawomocność -02.11.2018 roku

Karpiński Maciej, VGUp 189/21

Sędzia Komisarz- Sędzia Referendarz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 22.04.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 139/21
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacji sp. z o.o.

Kleina Paulina, V GUp 113/21

Sędzia Komisarz- Sędzia Referendarz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 8.03.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. GU 589/20
Prawomocność- 03.04.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Klimkowski Paweł, V GUp 203/19

Sędzia Komisarz - As.SR Barbara Trokowska-Stempnik
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.12.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 445/19
Prawomocność -13.02.2020 roku

Knap Monika, VI GUp 168/18

Sędzia Komisarz - As. SR Łukasz Piotrowicz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 07.09.2018 roku
Postanowienie o zmianie Syndyka - 11.07.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku , sygn. akt VI GU 194/18
Prawomocność - 17.09.2019 roku

Kotlarek Mirosław, V GUp 306/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 12.10.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 155/20
Prawomocność - roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Kotowska Krystyna, V GUp 218/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 13.05.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 563/20
Prawomocność- ...
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Kotyl Piotr Stanisław, V GUp 156/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 26.03.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 131/21
Prawomocność- ...
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacja sp. z o.o.

Kunowski Wojciech, V GUp 123/20

Sędzia Komisarz - SSR Anna Czerwińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 15.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 44/20
Prawomocność - 05.08.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Kużel Halina, V GUp 26/19

Sędzia Komisarz - SSR Izabela Foksińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 11.03.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 397/18
Prawomocność - 19.03.2019 roku

Krajnik Michał, V GUp 72/19

Sędzia Komisarz - As. SR Barbara Trokowska- Stempnik
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 28.05.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 77/19
Prawomocność - 25.07.2019 roku

Krupecka Ewa, V GUp 72/20

Sędzia Komisarz - SSR Maria Szymańska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 22.04.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 88/20
Prawomocność - 20.06.2020 r.
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Kwiatkowski Karol, V GUp 213/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 10.05.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 136/21
Prawomocność-
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Lewandowska- Janik Wanda, VI GUp 12/18

Sędzia Komisarz - SSR Anna Stankiewicz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 29.01.2018 roku
Postanowienie o zmianie Syndyka - 14.03.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt VI GU 704/17
Prawomocność - 06.02.2018 roku

Limont Katarzyna, V GUp 208/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 07.08.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 282/20
Prawomocność - ...... roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Lipski Bartłomiej, V GUp 126/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 15.03.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 94/21
Prawomocność - ..............
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Lipiński Jacek, VGUp 233/21

Sędzia Komisarz-
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 20.05.2021r.
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 212/21
Prawomocność-

Luberadzka Ewa, Luberadzki Piotr, VI GUp 245/19

Sędzia Komisarz - SSR Anna Stankiewicz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 12.12.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 769/19
Prawomocność -.................

Makowska Romana Wanda, V GUp 174/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 09.11.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 258/20
Prawomocność - ...... roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Małolepsza Zdzisława, VI GUp 169/19

Sędzia Komisarz - SSR Anna Stankiewicz
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 08.10.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 315/19
Prawomocność - 16.11.2019 roku

Matulewski Maciej, V GUp 114/19

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Kowalski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 19.07.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 63/19
Prawomocność - 27.07.2019 roku

Mielewczyk Dariusz, VI GUp 90/19

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Makuła
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 30.05.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 22/19
Prawomocność - 25.07.2019 roku

Michalski Zbigniew, V GUp 28/17

Sędzia Komisarz - SSR Maria Szymańska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 15.03.2017 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 122/16
Prawomocność - 23.03.2017 roku

Migdalski Jacek, V GUp 28/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 13.01.2021 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 10/21
Prawomocność - ...... roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Napiórkowski Marek, V GUp 126/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 194/20
Prawomocność - 04.08.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Napiórkowska Elżbieta, V GUp 125/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 195/20
Prawomocność - ...... roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Olejnik-Stachurska Katarzyna V GUp 373/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 28 listopad 2020
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 486/20
Prawomocność 25.01.2021roku
Syndyk: Dobies Grenda MUST restrukturyzacje sp. z o.o.

Paczkowski Dariusz, XV GUp 112/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 8.08.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XV GU 83/21
Prawomocność- 23.03.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Pawliński Bogdan, V GUp 122/20

Sędzia Komisarz - As. SR Dawid Kobus
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 10.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 495/19
Prawomocność - 31.07.2020 roku
Syndyk: Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Pawlińska Hanna, V GUp 44/20

Sędzia Komisarz - As. SR Dawid Kobus
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 27.02.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 476/19
Syndyk: Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.
Prawomocność - 10.06.2020 roku

Pawliński Tomasz, V GUp 43/20

Sędzia Komisarz - SRR Ryszard Kołodziejski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 27.02.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 477/19
Prawomocność - 10.06.2020 roku
Syndyk: Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Perkowska Paulina, V GUp 87/19

Sędzia Komisarz - As.SR Barbara Trokowska-Stempnik
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 14.06.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 177/19
Prawomocność - 22.06.2019 roku

Petrykowska Ewa Marlena, V GUp 70/19

Sędzia Komisarz - As.SR Przemysław Kowalski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 23.05.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 89/19
Prawomocność - 13.07.2019 roku

Popławska Zdzisława, V GUp 21/19

Sędzia Komisarz - SSR Izabela Foksińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 04.03.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 330/18
Prawomocność - 12.03.2019 roku

Romanowska Małgorzata, V GUp 48/19

Sędzia Komisarz - As.SR Dominik Nowicki
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 15.04.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 400/18
Prawomocność - 24.04.2019 roku

Siemiński Rafał V GUp 51/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 01.02.2021
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 560/20
Prawomocność..............roku
Syndyk: Dobies Grenda MUST restrukturyzacje sp. z o.o.

Stachurski Paweł V GUp 374/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 28 listopad 2020
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt. V GU 487/20
Prawomocność 28.01.2021 roku
Syndyk: Dobies Grenda MUST restrukturyzacje sp. z o.o.

Szelangiewicz Barbara V GUp 320/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 21.10.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 490/20
Prawomocność - ...... roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Szelangiewicz Jerzy V GUp 113/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 10.06.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 163/20
Prawomocność - 30.07.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Skoczylas Wioletta, V GUp 68/20

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Kowalski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 22.04.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 40/20
Prawomocność - 16.06.2020

Skoczylas Piotr, V GUp 327/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 27.10.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 386/20
Prawomocność - ...... roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Skowroński Jan, V GUp 205/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 06.08.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 246/20
Prawomocność - ...... roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Szulc Anna, V GUp 30/17

Sędzia Komisarz - SSR Anna Czerwińska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.03.2017 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 23/17
Prawomocność - 24.03.2017 roku

Straszewska Maria V GUp 209/19

Sędzia Komisarz - SSR Katarzyna Karwowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 23.12.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 352/19
Prawomocność - 31.12.2019

Stypa Piotr, VI GUp 211/19

Sędzia Komisarz - SSR Anna Morawska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 20.11.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 700/19
Prawomocność - 04.01.2020 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Tomczak Teresa V GUp 50/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 01.02.2021
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 560/20
Prawomocność.............roku
Syndyk: Dobies Grenda MUST restrukturyzacje sp. z o.o.

Trapkowski Zbigniew, V GUp 130/17

Sędzia Komisarz - SSR Stanisław Dziurlikowski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 19.12.2017 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 181/17
Prawomocność - 27.12.2017 roku

Urbański Mariusz, XV GUp 268/21

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości- 13.05.2021 roku
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XV GU 201/21
Prawomocność- ...
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Utnicki Karol, V GUp 400/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 16.12.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 534/20
Prawomocność - ...... roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Warachewicz Aneta, V GUp 230/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 21.08.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 300/20
Prawomocność - ...... roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Wieczorkowski Dawid, V GUp 122/19

Sędzia Komisarz - SSR Barbara Stępień-Grabowska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 20.08.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 112/19
Prawomocność - 22.10.2019 roku

Wilento Artur, V GUp 46/19

Sędzia Komisarz - As.SR Przemysław Kowalski
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 11.04.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 369/18
Prawomocność - 21.06.2019 roku

Wojciechowski Jerzy, V GUp 39/19

Sędzia Komisarz - SSR Maria Szymańska
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 04.04.2019 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 372/8
Prawomocność - 10.06.2019 roku

Woźniak Jędrzej, V GUp 341/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 04.11.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 362/20
Prawomocność -01.01.2021 roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Wykowska Marzena, VI GUp 52/19

Sędzia Komisarz - As. SR Przemysław Makuła
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 19.03.2019 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, sygn. akt VI GU 995/18
Prawomocność - 30.05.2019 roku

Żurawska Mirosława, V GUp 262/20

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości - 14.09.2020 roku
Sąd Rejonowy w Toruniu, sygn. akt V GU 309/20
Prawomocność - ...... roku
Syndyk- Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje sp. z o.o.

Kontakt

[obiekt mapy]

Doradca Restrukturyzacyjny
Kamil Dobies

ul. Turystyczna 71, Toruń 87-100

Dział upadłości konsumeckich: 508 263 888

biuro@kamildobies.pl

biuro@dgmr.pl 

Dział upadłości przedsiębiorstw i restrukturyzacji: 663 058 551

biuro@kamildobies.pl

biuro@dgmr.pl 

Godziny pracy biura:

pn: 7:30-16:30

wt-czw: 7:30-15:30

pt: 7:30-14:30

Biuro sprzedaży: 603 401 320

syndyksprzeda@dgmr.pl

Godziny pracy biura sprzedaży:

pn-śr: 9:00-14:00

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych ofertach sprzedaży.

Stopka

Formularz kontaktowy

Imię
E-mail
Temat
Wiadomość