Doradztwo restrukturyzacyjne

Upadłości
przedsiębiorstw

Treść strony

Manufaktura Alkoholi Gatunkowych Copernicus Sp. z o.o. w upadłośći V GUp 151/19

Postępowanie upadłościowe jest na etapie likwidacji składników majątkowych wchodzacych w skład masy upadłości. 

08-08-2022 r. - zatwierdzenie uzupełniającej listy wiezytelności;

16-03-2022 r. - obwieszczenie w MSiG o złożeniu uzupełniającej listy wierrzytelności; 

09-02-2022 r. - złożenie w Sądzie uzupełniającej listy wierzytelności;

17-12-2021 r. - syndyk wysłał do Sądu spisy zlikwidowanych skłądników masy upadłości;

18-11-2021 r. - obwieszczenie w MSiG informacji o zmienie Sędziego Komisarza;

22-10-2021 r. - postanowienie Sądu o zmianie Sędziego Komisarza;

30-07-2021 r. - wysłanie do Sądu spisu zlikwidowanych składników masy upadłości;

08-07-2021 r. -podczas zgromadzenia Rady Wierzycieli podjęto uchwałę wyrażającą zgodę na przedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości

07-07-2021 r. - wysłanie do Rady Wierzycieli uzpełeniena wsniosku na sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości. Uzupełenie wniosku dot. rozbić składników wchodzących w skład masy upadłości na nieruchomości, ruchomości oraz zapasy. Szczególowe informacje o sposobie sprzedaży poszczególnych składników znajdują się w zakładce "syndyk sprzeda"

07-07-2021 r. - zgromadzenie rady wierzycieli celem głosowania nad uchwałą dot. zezwolenia na sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości. Do podjęcia uchwały nie doszło Rada Wierzycieli zawiesiła zgromadzenie do dnia 08.07.2021 r. 

06-07-2021 r. -  wysłanie do Sądu spisu zlikwidowanych składników masy upadłości; 

25-06-2021 r. -  wysłanie do Sądu spisu zlikwidowanych składników masy upadłości; 

17-06-2021 r. -  wysłanie do Sądu spisu zlikwidowanych składników masy upadłości; 

25-06-2021 r. - wniosek do Rady Wierzycieli o zgodę na sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skłąd masy upadłości;

13-05-2021 r. - postanowienie o zatwierdzeniu listy wierzytelności; 

19-04-2021 r.- podjęcie przez Członków Rady Wierzycieli Uchwały dot. zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przetarg zakończył sie wynikiem negatywnym.

29-03-2021 r. - pierwsze zgromadzenie Członków Rady Werzycieli

02-03-2021 r. - obwieszczenie o złożeniu w Sadzie listy wierzytelności;

16-02-2021 r. - powołanie Rady Wierzycieli;

08-02-2021 r. - postanowienie zezwalające na sprzedaż z wolnej ręki wyrobów gotowych w postaci alkoholu za cenę nie niższą niż kwota akcyzy 

03-02-2021 r. - wysłanie do Sądu spisu zlikwidowanych składników masy upadłości; 

25-01-2021 r. - wysłanie do Sądu listy wierzytelności;

14-01-2021 r. - złożenie w Sądzie wniosku o odstapienie od sprzedaży przedsiębiorstwa w całości. Z uwagi na powołanie Rady Wierzycieli przez rozpatrzeniem wniosku stał się on bezprzedmiotowy i został powielony pod rozstrzygnięcie Rady Wierzycieli. Uchwałą z dnia 19.04.2021 roku Rada Wierzycieli wyraziła zgodę na odstąpienie od sprzedazy przedsiębiorstwa w całości;

12-01-2021 r. - wysłanie do Sądu spisu zlikwidowanych składników masy upadłości; 

30-10-2020 r.- złożono w Sądzie wniosek o zatwierdzenie przetargu wraz z regulaminem przetargu ofertowego pisemnego na sprzedaż przedsiębiorstwa w całości. Z uwagi na powołanie Rady Wierzycieli przez rozpatrzeniem wniosku stał się on bezprzedmiotowy.

31-08-2020 r. - wysłanie do Sądu spisu zlikwidowanych składników masy upadłości; 

17-07-2020 r. - obwieszczenie w MSiG o  złożeniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa;

09-06-2020 r. - złożono w Sądzie aktualizację spisi inwentarza; 

09-06-2020 r. - złożono w  Sądzie wycenę marki i znaku towarowego;

02-06-2020 r. -  złożono w Sądzie opis i oszacowanie przedsiębiorstwa;

27-04-2020 r. - wysłanie do Sądu spisu zlikwidowanych składników masy upadłości; 

27-01-2020 r. -  zatwierdzenie spisu inwentarza w postępowaniu upadłościowym;

08-01-2020 r. -  złożono w Sądzie spis inwentarza, spis należności oraz spis nieobjętych składników masy upadłości;

22-10-2019 r. - obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości dłużnika;

10-10-2019 r. - ogłoszenie upadłości.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy]

Doradca Restrukturyzacyjny
Kamil Dobies

ul. Turystyczna 71, Toruń 87-100

Dział upadłości konsumeckich: 508 263 888

biuro@kamildobies.pl

biuro@dgmr.pl 

Godziny obsługi Interesantów: 

pn-pt: 7:30-15:30

Dział upadłości przedsiębiorstw i restrukturyzacji: 663 058 551

biuro@kamildobies.pl

biuro@dgmr.pl 

Godziny obsługi Interesantów: 

pn-pt: 7:30-15:30

Biuro sprzedaży: 603 401 320

syndyksprzeda@dgmr.pl

Godziny obsługi Interesantów:

pn-pt: 9:00-13:00

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych ofertach sprzedaży.

Stopka

Formularz kontaktowy

Imię
E-mail
Temat
Wiadomość