Doradztwo restrukturyzacyjne

Upadłości
przedsiębiorstw

Treść strony

Jerzy Szpala prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi- Produkcja Handel Jerzy Szpala w upadłości, V GUp 34/19- POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

W Likwidacja składników masy upadłości została zakończona.

29-07-2021 r. - obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postepowania upadłościowego; 

20-07-2021 r. - wysłanie do MSiG wniosku o publikację infomracji o zakończeniu postepowania upadłościowego; 

07-07-2021 r. - postanowienie w przedmiocie stwierdzenia zakończenia postepowania upadłościowego;

06-07-2021 r. - wysłanie do Sądu sprawozdania z wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości oraz sprawozdania ostatecznego. Wobec zakończenia likwidacji skłądników masy upadłości oraz wykonania ostatecznego planu podziału syndyk wskazał, że w jego opinii postępowania winno zostać zakończone;

28-06-2021 r. - wykonanie ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości;

18-06-2021 r. - postanowienie o zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości;

27-05-2021 r. -  obwieszczenie w MSiG informacji o złożeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości;

07-05-2021 r. - złożenie w Sądzie aktualizacji ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości;

14-04-2021 r. - złożenie w Sądzie sprawozdania z wykonania oddzielnego planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej;

26-03-2021 r. - postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia oddzielnego planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej;

15-02-2021 r. - obwieszczenie w MSiG informacji o złożeniu oddzielnego planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej;

19-01-2021 r. - złożenie w Sądzie oddzielnego planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej oraz ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości;

12-01-2021 r. - wysłanie do Sądu spisu zlikwidowanych skąłdników masy upadłości;

06-10-2020 r. - wysłanie do Sądu spisu zlikwidowanych składników masy upadłości;

04-09-2020 r. - złożenie w Sądzie sprawozdania z wykonania planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej;

31-08-2020 r., 02-09-2020 r. - wykonanie oddzielnego planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej;

10-08-2020 r. - wysłanie do Sądu spisu zlikwidowanych składników masy upadłości;

24-07-2020 r. - obwieszczenie w MSiG o złożeniu oddzielnego planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej;

14-07-2020 r. - zatwierdzenie oddzielnego planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej;

10-07-2020 r. - sporządzenie i wysłanie do Sądu oddzielnego planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej;

10-07-2020 r. - wysłanie do Sądu spisu zlikwidowanych składników masy upadłości;

03-07-2020 r. - sporządzenie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości;

15-06-2020 r.- zatwierdzenie listy wierzytelności; 

07-05-2020 r. - obwieszczenie w MSiG o złożeniu listy wierzytelności;

15-04-2020 r. - złożenie w Sądzie listy wierzytelności;

24-02-2020 r. - wyłonienie nabywcy na nieruchomości znajdujące się w masie upadłości;

23-01-2020 r. - złożenie w Sadzie spisu zlikwidowanych składników masy upadłości;

22-11-2019 r. - obwieszczenie w MSiG informacji o złożeniu opisu i oszacowania majątku należącego do masy upadłości;

28-07-2019 r. - złożenie w Sądzie wniosku o zatwierdzenie warunków przetargu;

28-06-2019 r. - złożenie w Sądzie aktualizacji spisu inwentarza;

06-06-2019 r. - złożenie w Sądzie wniosku o zgodę na odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa w całości;

06-06-2019 r. - złożenie w Sądzie spisu inwentarza, planu likwidacyjnego, preliminarza wydatków;

22-05-2019 r. - ukazanie się w MSiG obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości;

13-05-2019 r. - złożenie w Sądzie wniosku o zobowiązanie wierzycieli do wpłaty zaliczki na pokrycie kosztów postępowania;

27-03-2019 r. - ogłoszenie upadłości.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy]

Doradca Restrukturyzacyjny
Kamil Dobies

ul. Turystyczna 71, Toruń 87-100

Dział upadłości konsumeckich: 508 263 888

biuro@kamildobies.pl

biuro@dgmr.pl 

Godziny obsługi Interesantów: 

pn: 7:30-16:30

Dział upadłości przedsiębiorstw i restrukturyzacji: 663 058 551

biuro@kamildobies.pl

biuro@dgmr.pl 

Godziny obsługi Interesantów: 

pn: 7:30-16:30

Biuro sprzedaży: 603 401 320

syndyksprzeda@dgmr.pl

Godziny obsługi Interesantów:

pn-pt: 9:00-13:00

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych ofertach sprzedaży.

Stopka

Formularz kontaktowy

Imię
E-mail
Temat
Wiadomość