Doradztwo restrukturyzacyjne

Upadłości
przedsiębiorstw

Treść strony

Korporacja Budowlana Konvesta Sp. z o.o. w upadłości z/s w Gdańsku, VI GUp 250/18/AS

23-09-2022 r. - obwieszczenie w MSiG o złożeniu planów podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej dot. wszystkich nieruchomości wchodzacych w skład masy upadłości;

06-07-2022 r. - wysłanie do Sądu planów podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej dot. wszystkich nieruchomości wchodzacych w skłąd masy upadłości;

20-06-2022 r. - postanowienie o zatwierdzeniu listy wierzytelności;

10-06-2022 r. - postanowienie o zatwierdzeniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności;

12-05-2022 r. - obwieszczenie w MSiG informacji o złożeniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności;

10-05-2022 r. - obwieszczenie w Gazecie Wybroszczej informacji o złożeniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności;

26-04-2022 r. - obwieszczenie w MSiG o dokonaniu zmian na liście wierzytelności;

15-03-2022 r. - postanowienie Sądu o dokonaniu aktualizacji karty z listy wierzytelności zgodnie z pismem syndyka z dnia 05-10-2021 roku; 

08-03-2022 r.- wysłanie do Sądu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności; 

24-01-2022 r. - wysłano do Sądu spis zlikwidowanych składników masy upadłości. W dniu 21.01.2022 roku dokonano sprzedaży wszstkich działek wchodzacych w skłąd masy upadłości.

29-11-2021 r. - wysłano do Rady Wierzycieli wniosek o zgodę na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności, celem poddania go pod głosowanie;

17-11-2021 r. - podczas przetargu dokonano wyboru oferenta na wszystkie nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości. Obecnie przgotowywana jest dokumetacja niezbędna do sporządzenia aktu notarialnego. 

27-10-2021 r.- obwieszczenie o przetargu w MSiG;

13-10-2021 r. - postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia warunków przetargu. Przetarg na nieruchomości wchodzace w skłąd masy upadłości wyznaczono na dzień 17.11.2021 roku na godz. 11:30. Szczegółowe informacje w zakładce "syndyk sprzeda"

05-10-2021 r. - wysłanie do Sądu aktualizacji listy wierzytelności;

29-09-2021 r. - wysłanie do Sądu nowego regulaminu przetargu wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie; 

15-09-2021 r. - unieważnnienie przetargu z dnia 15.09.2021 roku;

17-08-2021 r. - wysłanie do Sądu aktualizacji warunków przetargu;

09-08-2021 r. - obieszczenie w MSiG informacji o przetargu;

06-07-2021 r. - postanowienie o zatwierdzeniu warunków przetargu. Przetarg został zaplanowany na dzień 15.09.2021 r. godz. 12:00. Szczegółowe informacje o sprzedaży wraz z scanami regulaminów przetargu znajdują się w zakładce "syndyk sprzeda" 

17-06-2021 r. - wysłanie do Sądu wniosku o zatwierdzenie warunków przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości;  

27-05-2021 r. - obwieszczenie w MSiG o złożeniu listy wierzytelności;

20-05-2021 r. - obwieszczenie w Gazecie Wyborczej o złożniu listy wierzytelności;

11-05-2021 r. - zatwierdzenie sporzadzonego przez rzeczoznawce majątkowego opisu i oszacowania nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości;

31-03-2021 r. - wysłanie do Sądu listy wierzytelności;

26-03-2021 r. - akt notarialny sprzedaży udziałów w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości położonej w Chłapowie;

24-03-2021 r. - posiedzenie Rady Wierzycieli;

17-11-2020 r. - postanowienie Sądu zmieniające skład Rady Wierzycieli;

22-10-2020 r. - wniosek do Sądu o przesłuchanie Prezesa spółki na okoliczność miejsca przechowywania majątku i dokumentacji spółki. Przesłuchanie zaplanowane zostało na dzień 20.01.2021 rok;

13-10-2020 r. - posiedzenie Rady Wierzycieli nie odbyło się.

31-08-2020 r. - postanowienie o zmianie skłądu Rady Wierzycieli. Kolejne posiedzenie zaplanowano na dzień 13-10-2020 rok;

20-08-2020 r. - postanowienie zobowiązujące wierzycieli o zapłaty zaliczki na koszty postępowania;

31-07-2020 r. - wniosek o zobowiązanie wierzycieli do wpłaty zaliczki na koszty postępowania;

07-07-2020 r. - wysłano do Sądu protokół z Posiedzenia Rady Wierzycieli wraz z prośbą o dokonanie zmiany skąłdu wierzycieli;

01-07-2020 r. - odbyło się posiedzenie Rady Wierzycieli z udziałem jednego wierzyciela. Na posiedzeniu przedstawiono aktualny stan postępowania upadłościowego; 

01-06-2020 r. - postanowienie o ustanowieniu w postępowaniu upadłościowym Rady Wierzycieli; Posiedzenie Rady Wierzycieli zostało zaplanowane na dzień 01-07-2020 roku

13-03-2020 r. - postanowienie w przedmiocie wyrażenia zgody na zakup udziałów w działkach w Straszynie;

22-11-2019 r. - obwieszczenie w MSiG informacji o złożeniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa wraz z oszacowaniem poszczególnych nieruchomości;

10-10-2019 r. - postanowienie w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie pięciu udziałów w nieruchomości w Chłapowie;

16-07-2019 r. - złożono w Sądzie opis i oszacowanie przedsiębiorstwa wraz z oszacowaniem poszczególnych nieruchomości;

16-07-2019 r. - złożono w Sądzie zaktualizowany spis inwentarza;

15-03-2019 r. - postanowienie Sądu w przedmiocie wyrażenia zgodny na odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa w całości;

12-03-2019 r. - złożono w Sądzie wniosek o wyrażenie zgodny na odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa w całości;

12-03-2019 r. - złożono w Sądzie spis inwentarza, preliminarz wydatków, spis należności, plan likwidacyjny oraz sprawozdania finansowe;

08-02-2019 r. - postanowienie w przedmiocie zobowiązania wierzycieli do wpłaty zaliczki na koszty postępowania;

21-01-2019 r. - złożenie sprawozdania wprowadzającego stosownie do treści art 307 ust. 2 Prawa Upadłościowego

08-01-2019 r. - wniosek o zobowiązanie wierzycieli do wpłaty zaliczki na koszty postępowania oraz wniosek o zastosowanie środków przymusu wobec Prezesa Zarządu celem wydania całego majątku upadłej spółki;

10-01-2019 r. - obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości;

27-09-2018 r. - Postanowienie Sądu Rejonowego VI Wydziału Gospodarczego w Gdańsku w sprawie o sygn. akt VI GU 144/18/AS o ogłoszeniu upadłości dłużnika Korporacja Budowlana  Konvesta  Sp. z o.o. z/s w Gdańsku.

ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

  • 2019-01-17
    2019-01-17
  • 2019-01-17 (1)
    2019-01-17 (1)

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy]

Doradca Restrukturyzacyjny
Kamil Dobies

ul. Turystyczna 71, Toruń 87-100

Dział upadłości konsumeckich: 508 263 888

biuro@kamildobies.pl

biuro@dgmr.pl 

Godziny obsługi Interesantów: 

pn-pt: 7:30-15:30

Dział upadłości przedsiębiorstw i restrukturyzacji: 663 058 551

biuro@kamildobies.pl

biuro@dgmr.pl 

Godziny obsługi Interesantów: 

pn-pt: 7:30-15:30

Biuro sprzedaży: 603 401 320

syndyksprzeda@dgmr.pl

Godziny obsługi Interesantów:

pn-pt: 9:00-13:00

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych ofertach sprzedaży.

Stopka

Formularz kontaktowy

Imię
E-mail
Temat
Wiadomość