Doradztwo restrukturyzacyjne

Upadłości
przedsiębiorstw

Treść strony

"HEKO MOST" sp. z o.o. w upadłości z/s we Włocławku, V GUp 25/18

25-10-2021 r. - wysłanie do Sądu spisu zlikwidowanych składników masy upadłości;

22-10-2021 r. - złożenie w Sądzie sprawozdania z wykonania cześciowego planu podziału funduszy masy upadłości;

20-10-2021 r. - wykonanie cześciowego planu podziału funduszy masy upadłości;

31-08-2021 r. - zatwierdzenie cześciowego planu podziału funduszy masy upadłości;

09-08-2021 r. - obwieszczenie w MSiG informacji o złożeniu cześciowego planu podziału funduszy masy upadłości;

05-08-2021 r. - wysłanie do Sądu spisu zlikwidowanych składników masy upadłości;

04-08-2021 r. - wysłanie do Sądu spisu zlikwidowanych składników masy upadłości;

28-06-2021 r. - złożenie w Sądzie częściowego planu podziału funduszy masy upadłości;

10-02-2021 r. - postanowienie wyrażające zgodę na sprzedaż ruchomości za cenę nie niższą niż 10% wartości oszacowania;

18-12-2021 r. - postanowienie o zatwierdzeniu czwartej i piatej listy wierzytelności; 

13-11-2020 r. - obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu czwartej i piątej uzupełniającej  listy wierzytelności;

12.10.2020 r. -  złożenie w Sądzie piątej uzupełniającej listy wierzytelności;

01-10-2020 r. - postanowienie o ustanowieniu kuratora dla upadłej spółki;

30-09-2020 r. - złożenie w Sądzie czwartej uzupełniającej lisy wierzytelności;

26-02-2020 r. - zatwierdzenie trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności;

03-12.2019 r. -  zatwierdzenie listy wierzytelności, uzupełniającej listy wierzytelności, oraz drugiej uzupełniającej listy wierzytelności;

15-11-2019 r. - zgoda na sprzedaż  ruchomości za cenę nie niższą niż 50% wartości oszacowania;

18-09-2019 r. -  złożenie w Sądzie wniosku o wyrażenie zgody na obniżenie ceny sprzedaży ruchomości należących do masy upadłości; 

30-08-2019 r. - złożenie w Sądzie spisu zlikwidowanych składników masy upadłości;

22-08-2019 r. - złożenie w Sądzie spisu zlikwidowanych składników masy upadłości;

09-08-2019 r. - złożenie w Sądzie spisu zlikwidowanych składników masy upadłości;

05-08-2019 r. aukcje przeprowadzone w biurze syndyka;

19-07-2019 r. - złożenie w Sadzie trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności;

21-05-2019 r. - ukazanie się w MSiG obwieszczenia o zmianie Sędziego Komisarza;

24-04-2019 r. - zmiana Sędziego komisarza z SSR Marii Szymańskiej na As. SR Dominika Nowickiego;

08-04-2019 r, - zgoda Sądu na sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości za cenę nie niższą niż 65% wartości oszacowania;

06-03-2019 r. - ogłoszenie w MSiG o złożeniu uzupełniającej listy wierzytelności;

01-02-2019 r. - złożenie w Sądzie drugiej uzupełniającej listy wierzytelności;

01-02-2019 r. - złożenie w Sądzie spisu zlikwidowanych składników masy upadłości oraz wniosku o wyrażenie zgody na obniżenie ceny sprzedaży ruchomości należących do masy upadłości;

24-01-2019 r. - aukcje przeprowadzone w siedzibie syndyka;

05-12-2018 r. - zgoda Sędziego Komisarza na sprzedaż przedsiębiorstwa należącego do masy upadłości z wolnej ręki;

26-11-2018 r. -  w związku z negatywnym wynikiem przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa należącego do masy upadłości złożono w Sądzie wniosek o sprzedaż przedsiębiorstwa należącego do masy upadłości z wolnej ręki;

26-11-2018 r. - przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa należącego do masy upadłości;

31-10-2018 r. - cofnięcie wniosku o sprzedaż ruchomości  w postaci dwóch samochodów należących do masy upadłości;

09-10-2018 r. - złożenie w Sądzie wniosku o zatwierdzenie zaktualizowanych warunków przetargu;

05-10-2018 r. - złożenie w Sądzie potwierdzonej przez Prezesa uzupełniającej listy wierzytelności;

19-09-2018 r. - ukazanie się w MSiG obwieszczenia o złożeniu do Sądu opisu i oszacowania majątku upadłego;

13-09-2018 r. - złożenie w Sądzie uzupełniającej listy wierzytelności;

22-08-2018 r. - złożenie w Sądzie wniosku o zgodę na sprzedaż ruchomości  w postaci dwóch samochodów należących do masy upadłości;

22-08-2018 r. - złożenie do Sądu wniosków o wydanie postanowienia o zobowiązanie do wydania syndykowi rzeczy stwierdzonych jako bezskutecznych z mocy prawa;

02-08-2018 r. - złożenie do Sądu spisu nieobjętych składników majątku upadłego, w tym majątku nieobjętego na skutek czynności bezskutecznych;

31-07-2018 r. - wystosowanie wezwań do zapłaty z uwagi na bezskuteczność czynności;

25-07-2018 r. - złożenie w Sądzie  wniosku  o zatwierdzenie warunków przetargu;

20-07-2018 r. - złożenie w Sądzie listy wierzytelności;

17-05-2018 r. - wystosowanie do dłużników upadłej spółki wezwań do zapłaty; 

18-04-2018 r. - złożenie w Sądzie sprawozdania finansowego wraz z wnioskami o bezskuteczność czynności dokonanych przez upadłego;

26-03-2018 r. - obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości;

21-03-2018 r. - złożenie w Sądzie sprawozdania ogólnego, spisu inwentarza oraz planu likwidacyjnego;

21-02-2018 r. - Postanowienie Sądu Rejonowego V Wydziału Gospodarczego w Toruniu w sprawie o sygn. akt V GU 358/17 o ogłoszeniu upadłości dłużnika "HEKO MOST" Sp. z o.o. z/s we Włocławku.

 

ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy]

Doradca Restrukturyzacyjny
Kamil Dobies

ul. Turystyczna 71, Toruń 87-100

Dział upadłości konsumeckich: 508 263 888

biuro@kamildobies.pl

biuro@dgmr.pl 

Godziny obsługi Interesantów: 

pn: 7:30-16:30

Dział upadłości przedsiębiorstw i restrukturyzacji: 663 058 551

biuro@kamildobies.pl

biuro@dgmr.pl 

Godziny obsługi Interesantów: 

pn: 7:30-16:30

Biuro sprzedaży: 603 401 320

syndyksprzeda@dgmr.pl

Godziny obsługi Interesantów:

pn-pt: 9:00-13:00

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych ofertach sprzedaży.

Stopka

Formularz kontaktowy

Imię
E-mail
Temat
Wiadomość