Doradztwo restrukturyzacyjne

Upadłości
przedsiębiorstw

Treść strony

Pipes Developments Sp. z o.o. z/s w Warszawie w upadłości, V GUp 17/18

27-06-2022 r. - ukazanie się w MSiG informacji o złożeniu planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej;

25-05-2022 r. - ponowne złożenie w Sądzie planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej;

23-03-2022 r. - złożenie w Sądzie planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej; syndyk cofnął złożony plan podziału;

22-02-2022 r. - wysłanie do Sądu spisu zlikwidowanych składników masy upadłości; 

05-01-2022 r. - wysłanie do Sądu spisu zlikwidowanych składników masy upadłości;

26-10-2021 r. - wysłanie do Sądu spisu zlikwidowanych składników masy upadłości;

22-10-2021 r. - złożenie w Sądzie spisu zlikwidowanych składników masy upadłości;

05-08-2021 r. - wysłanie do Sądu spisu zlikwidowanych składników masy upadłości;

24-06-2021 r. - wysłanie do sądu sprawozdania z wykoania oddzielnego planu podziału ze sprzedaży rzeczy obciążonych;

18-06-2021 r. - wykonanie oddzielnego planu podziału ze sprzedaży rzeczy obciążonych;

02-06-2021 r. - postanowienie o zatwierdzeniu wszystkich złożonych w postępowaniu upadłościowym list wierzytelności;

01-09-2020 r. - obwieszczenie w MSiG o złożeniu siódmej uzupełniającej listy wierzytelności;

28-07-2020 r. - wniosek do rady wierzycieli o wyrażenie zgody na sprzedaż ruchomości za obniżona cenę oraz złożenie wniosku o zgodę na zrzeczenie się służebności drogi koniecznej w zamian za przekazanie udziału w działce;

24-07-2020 r. - wysłanie do Sądu siódmą uzupełniającą listę wierzytelności;

19-06-2020 r. - zatwierdzenie oddzielnych planów podziału ze sprzedaży rzeczy obciążonych; Oddzielne plany podziału zostaną wykonane po zatwierdzeniu złożonych w postępowaniu upadłościowym list wierzytelności. 

09-01-2020 r. - złożenie w Sądzie oddzielnych planów podziału ze sprzedaży rzeczy obciążonych; 

03-12-2019 r. - złożenie w Sądzie spisu zlikwidowanych składników masy upadłości;

27-09-2019 r. - złożenie w Sądzie spisu zlikwidowanych składników masy upadłości;

31-07-2019 r. - przystąpienie do przedwstępnej umowy sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Płaskiej 17

29-07-2019 r. - obwieszczenie w MSiG o złożeniu uzupełniających list wierzytelności;

25-07-2019 r. - złożenie w Sądzie spisu zlikwidowanych składników masy upadłości;

15-07-2019 r. - złożenie w Sądzie spisu zlikwidowanych składników masy upadłości;

02-07-2019 r. - obwieszczenie w Gazecie Wyborczej o sprzedaży nieruchomości przy ul. Płaskiej 17A;

19-06-2019 r. - złożenie w Sądzie aktualizacji spisu inwentarza;

19-06-2019 r. - złożenie w Sądzie spisu zlikwidowanych składników masy upadłości;

31-05-2019 r. - złożenie w Sądzie szóstej uzupełniającej listy wierzytelności;

28-05-2019 r. - złożenie w Sądzie spisu zlikwidowanych składników masy upadłości;

10-05-2019 r. - złożenie w Sądzie piątej uzupełniającej listy wierzytelności;

25-04-2019 r. - złożenie w Sądzie czwartej uzupełniającej listy wierzytelności;

25-04-2019 r. - złożenie w Sądzie aktualizacji spisu inwentarza oraz spisu zlikwidowanych składników masy upadłości;

08-04-2019 r. - pierwszy przetarg na nieruchomości należące do masy upadłości zakończony wynikiem negatywnym. Przystąpienie do sprzedaży nieruchomości i ruchomości za obniżoną cenę;

30-01-2019 r. - rozpoczęcie sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości oraz ruchomości należących do masy upadłości z uwagi na negatywny wynik przetargu;

29-01-2019 r. - przetarg na zbycie przedsiębiorstwa należącego do masy upadłości;

14-01-2019 r. - obwieszczenie w MSiG informacji o zatwierdzeniu warunków przetargu przedsiębiorstwa należącego do masy upadłości;

11-12-2018 r. - obwieszczenie w MSiG informacji o złożeniu uzupełniającego opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłej spółki;

11-12-2018 r. - odpowiedź na sprzeciw wierzyciela do listy wierzytelności;

28-11-2018 r. - otrzymanie z Sądu sprzeciwu wierzyciela do listy wierzytelności;

27-11-2018 r. - złożenie do Sądu protokołu z posiedzenia Rady Wierzycieli;

23-11-2018 r. - posiedzenie Rady Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym;

14-11-2018 r. - wykonanie przez wierzyciela zobowiązania do wpłaty zaliczki na koszty postępowania;

05-11-2018 r. - złożenie do Sądu odpowiedzi na zarzuty do opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłej spółki oraz uzupełniającego opisu i oszacowania przedsiębiorstwa;

23-10-2018 r. - postanowienie o ustanowieniu Rady Wierzycieli oraz zobowiązanie wierzyciela do wpłaty zaliczki na koszty postępowania;

05-10-2018 r. - wniosek o zobowiązanie wierzyciela do wpłaty zaliczki na koszty postępowania;

05-10-2018 r. - złożenie do Sądu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności;

05-10-2018 r. - obwieszczenie w MSiG informacji o złożeniu opisu i oszacowania majątku upadłej spółki oraz o złożeniu listy wierzytelności oraz uzupełniającej listy wierzytelności

07-09-2018 r. - złożenie w Sądzie uzupełniającej listy wierzytelności;

30-08-2018 r. - złożenie do Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe dwóch zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; 

02-08-2018 r. - złożenie do Sądu spisu nieobjętych składników majątku upadłego, w tym majątku nieobjętego na skutek czynności bezskutecznych;

31-07-2018 r. - złożenie w Sądzie Rejonowym w Toruniu VI Wydziale Ksiąg Wieczystych wniosek o wpis wzmianki o ogłoszenie upadłości w księgach wieczystych  KW nr TO1T/00046228/8 oraz KW nr TO1T/00046227/1; 

31-07-2018 r. - złożenie w Sądzie  wniosku  o zatwierdzenie warunków przetargu;

25-07-2018 r. - złożenie w Sądzie listy wierzytelności;

17-05-2018 r. - wystosowanie do dłużników upadłej spółki wezwań do zapłaty; 

15-05-2018 r. - złożenie w Sądzie sprawozdania wprowadzającego z czynności syndyka wraz ze sprawozdaniem rachunkowym;

07-05-2018 r. - wysłanie do Sądu:

- sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości,

- planu likwidacyjnego,

-opisu i oszacowania przedsiębiorstwa wraz z operatami szacunkowymi nieruchomości należących do masy upadłości oraz opinią dot. określenia wartości rynkowej majątku ruchomego przedsiębiorstwa, 

- aktualizacji spisu inwentarza,

18-04-2018 r. - złożenie w Sądzie sprawozdania finansowego wraz z wnioskami o bezskuteczność czynności dokonanych przez upadłego;

06-03-2018 r. - złożenie w Sądzie sprawozdania ogólnego, spisu inwentarza oraz spisu należności;

07-03-2018 r. - obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości dłużnika Pipes Developments Sp. z o.o.;

06-02-2018 r. - Postanowienie Sądu Rejonowego V Wydziału Gospodarczego w Toruniu w sprawie o sygn. akt V GU 253/16 o ogłoszeniu upadłości dłużnika Pipes Developments Sp. z o.o. z/s w Warszawie.

 

ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy]

Doradca Restrukturyzacyjny 

Kamil Dobies

Dobies Grenda sp. z o.o. 

siedziba: ul. Turystyczna 71, 87-100 Toruń

oddział: ul. Balladyny 8/1, 81-524 Gdynia

Sekretariat508 263 888

biuro@dgmr.pl 

Godziny obsługi Interesantów: 

pn-pt: 11:00-13:00

Dział sprzedaży: 603 401 320

biuro@dgmr.pl 

Godziny obsługi Interesantów: 

pn-pt: 9:00-11:00

 

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych ofertach sprzedaży.

Stopka

Formularz kontaktowy

Imię
E-mail
Temat
Wiadomość